Digisys Survey

Oranjewoud maakt gebruik van Digisys Survey software, speciaal ontwikkeld voor gebruik op een pencomputer. Het is de laatste jaren voor Oranjewoud de productiepijler geweest voor de vervaardiging van beheerkaarten en de inwinning van administratieve gegevens.

Het is gebruikelijk dat een inventariseerder met een opdracht naar buiten gaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn: werk de wegbeheerkaart bij of voer een VTA inspectie uit. Het is zelden zo dat iemand twee opdrachten tegelijkertijd uitvoert. Met Digisys Survey kan dat wel, maar de gebruikersinterface is door u eenvoudig aan te passen wanneer dat niet het geval is. Voor een VTA inspectie hebben we geen vlakvormingsfuncties nodig, dus die worden uitgeschakeld.


U werkt buiten altijd met hetzelfde softwarepakket. Er is daardoor maar een opleiding nodig en dat is winst.


Digisys Survey biedt een scala aan controlemogelijkheden. Zo is de kaart op veel manieren te kleuren, bijvoorbeeld op straat of functie. Ook zijn er hulpmiddelen om kleine vlakjes op te sporen, of vlakken die over elkaar liggen.

wegbeheer    groenbeheer    riolering    verkeerstekens    verlichting   vorstschade