groenbeheer

Digisys_Survey.html

Digisys Survey is eenvoudig in het gebruik en is zo gebouwd dat de tuinman op gezette tijden kan worden ingezet om de beheerkaart bij te houden. Een logische aanvulling op de werkzaamheden. Wie weet immers beter waar alles ligt?


Survey biedt behalve de mogelijkheid om vlakken te muteren ook de mogelijkheid om bomen en speeltoestellen in de beheerkaart te plaatsen en daarna een VTA inspectie uit te voeren.

wegbeheer    riolering    verkeerstekens    verlichting   vorstschade