Gemeenten hebben een zorgplicht als het gaat om afvalwater, hemelwater en grondwater. Zij dienen zorg te dragen voor de transport en de opslag. Gezien deze kerntaak is het logisch dat het rioolstelsel wordt beheerd met speciaal daarvoor ontwikkelde software.


Geo-Ten kan u helpen met het op orde brengen van uw riool-beheerbestanden. Het kan hierbij gaan om de doorgaande waterpassing, het maken van de riooltekeningen of  zettinganalyses.

 

riolering

Digisys_Survey.html